Παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού για τις ευπαθείς ομάδες.

Εγγραφή στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Λέσβου

Πατήστε εδώ

       

      Ο Σύνδεσμος – Ν.Π.Δ.Δ. «κοινωνικής Προστασίας &

Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου» στην προσπάθεια αντιμετώπισης

των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού

αναφορικά με τις ευπαθείς ομάδες , ανακοινώνει ότι :

Για παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας :

 Οι δημότες Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης – Θερμής

μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. 22510 40640 με την

κ. Κασάπη Χρυστάλα .

 Οι δημότες των Δημοτικών Ενοτήτων Αγιάσου , Γέρας ,

Ευεργέτουλα , Πλωμαρίου στο τηλ. 22520 32320 με τον

κ.Αράμβογλου Γεώργιο .

 Οι δημότες του Δήμου Δυτικής Λέσβου στα τηλ. 22533

50510 και 22533 50502 με την κ.Καρμίρη Ελευθερία .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τις

εργάσιμες ημέρες και από 8.00 – 13.00 .