Κοινωνικό Ιατρείο

Το Κοινωνικό Ιατρείο του Δήμου Λέσβου, λειτουργεί από τον Απρίλιο του 2011.
Στεγάζεται στην οδό Αγίας Ειρήνης 10 και απευθύνεται σε άπορους και ανασφάλιστους συμπολίτες μας. 
Παρέχουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους 36 ιδιώτες ιατροί.